Homepage Wie? Structuur Inschrijvingen Kalender Contact Login
Wie zijn we?

De Padvinder is een protestants -christelijke basisschool die alle kinderen maximale kansen wil geven om tot volle ontplooiing en ontwikkeling te komen.

In onze school is het belangrijk dat de kinderen kunnen opgroeien tot sterke persoonlijkheden met ethische principes en een open beeld van de huidige samenleving om daar hun plaats te kunnen innemen.

In ons onderwijs willen we extra inspanningen leveren, om de boodschap van de bijbel voor iedereen concreet en bevattelijk te maken. Hierbij houden we rekening met de vooropgestelde ontwikkelingsdoelen en eindtermen, waarbij zowel het cognitieve, het morele, het sociaal-emotionele, het lichamelijke, als het muzische aspect evenwaardig aan bod komt.

We willen aan de kinderen de normen en waarden vanuit de bijbelverhalen voorhouden: liefde en het respect voor God, de medemens, zichzelf en de natuur.

Wil je ons beter leren kennen, dan kan je ons pedagogisch project raadplegen. klik dan hier


We beschikken ook over eigen busvervoer, zodat we uw kinderen op strategische plaatsen zonder problemen kunnen ophalen.